วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2552

วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

"วิทยาศาสตร์ ม.1" มีเนื้อหาทุกๆเรื่่อง พร้อมทั้งข้อสอบ ใบงาน ถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่ weerarutto@hotmail.com
- แผนวิทยาศาสตร์ ม.1
- แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม 2 ปี 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น